Dirigentie de santier Timisoara | Responsabili tehnici cu executia

 

S.C. ALEX BEBEC CONSTRUCT S.R.L. va ofera servicii de dirigentie de santier si responsabili tehnici cu executia pentru domeniile constructii, instalatii si drumuri, astfel incat avem posibilitatea de a pune la dispozitia clientilor nostri personal autorizat cu experienta. Pentru orice informatii sau cerere de oferta ne puteti contacta la:

Email: razvan_bbc1 [at] yahoo.com   Telefon:  0735.781178

 

Diriginte de santier

 

Dirigintele de santier este o persoana autorizata de catre Inspectoratul de Stat in Constructii,  avand ca atributii verificarea pe santier a lucrarilor de executie, in conformitate  cu proiectele de executie si caietele de sarcini, cat si respectarea legislatiei in vigoare, fiind responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei pe care o preda beneficiarilor, la finalizarea lucrarilor.
Dirigintele de santier are de asemenea urmatoarele obligatii si responsabilitati :

 • Verifica existenta autorizatiei de construire Diriginte santier Timisoara
 • Verifica concordantele intre prevederile autorizatiei si a proiectului
 • Preia si preda amplasamentul si reperele de nivelment executantului
 • Participa la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si existenta vizei expertului tehnic acolo unde este cazul;
 • Verifica existenta programului de control al calitatii cu fazele determinante, vizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
 • Verifica respectarea legislatiei cu privire la produsele pentru constructii: existenta documentelor de atestare a calitatii, verificarea corespondentei calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
 • Participa la intocmirea si verificarea proceselor verbale inainte si la fazele determinante, conform programelor de control
 •  Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice si semneaza procesele verbale
 • Interzice utilizarea de tehnologii nereglementate tehnic;
 • Urmareste realizarea executiei lucrarilor calitativ si cantitativ
 • Urmareste respectarea legii 10/1995 si a legii 177/2015
 • Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor sau prevederilor date de catre proiectant sau organele abilitate;
 • Preia documentele de la proiectant si executant si completeaza cartea tehnica a constructiei
 • Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predarea amplasamentului liber proprietarului acestuia;
 • Asigura secretariatul receptiei si realizarea actelor acesteia;
 • Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei.

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

Responsabilii tehnici cu executia atestati au următoarele obligatii:

 • sa admita executia lucrarilor numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
 • sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie a lucrarilor de constructii, procedurile de realizare a acestor lucrari, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele impreuna cu graficele aferente lucrarilor;
 • sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;
 • sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prezentului Regulament;
 • sa oprească executia lucrarilor de constructii , in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie a montajului si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

Cauti un diriginte de santier Timisoara / Responsabil tehnic cu executia cu experienta? Alege-ne si vei fi foarte satisfacut – Suna acum la 0735. 781178!